Jest formą pomocy oferowaną osobom zdrowym, doświadczającym różnego rodzaju problemów życiowych, trudności, kryzysów. Poradnictwo psychologiczne skupia się zwłaszcza na rozeznaniu sytuacji w której znajduje się osoba diagnozowana, tak by można było zaproponować jej odpowiednie narzędzia radzenia sobie np. z trudną sytuacją.

W tym m.in.:

Poradnictwo

Psychologiczne

dr Luba Ślósarz psycholog i psychoterapeutka
dr Luba Ślósarz psycholog i psychoterapeutka
Oliwia Łukasiewicz psycholog
Oliwia Łukasiewicz psycholog

dr Luba Ślósarz

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Oliwia Łukasiewicz

Psycholog o specjalności klinicznej

Malwina Matuszewska

Psycholog, terapeutka podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, edukatorka seksualna

Natalia Jonczyk

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej

PORADNICTWO PSYCHOLONKOLOGICZNE

Skupia się na pomocy terapeutycznej oraz profilaktyce zdrowia psychicznego skierowanej do osób chorujących na nowotwory i ich rodzin. Mogą z niej skorzystać osoby w różnych stadiach choroby, a także osoby wyleczone. Podczas porady psychoonkolog udziela pacjentowi wsparcia terapeutycznego, pomaga mu radzić sobie ze stresem i niepokojącymi emocjami, które są rezultatem zmagań z chorobą nowotworową.

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Koncentruje się na udzielaniu rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży porad ułatwiających rozwiązanie trudności wychowawczych, udzielaniu pomocy wychowawcom, a także nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze. Celem poradnictwa pedagogicznego jest w szczególności rozwijanie umiejętności wychowawczych i przekazywanie rodzicom/opiekunom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by jak najlepiej wspierali je w jego rozwoju.

PORADNICTWO GERAGOGICZNE/ PSYCHOGERONTOLOGICZNE

Skierowane jest do osób w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym. Koncentruje się na wspieraniu osób na przedpolu starości (50+) oraz seniorów (60+) w lepszym zrozumieniu zmian, jakie zachodzą wraz z wiekiem oraz w wypracowaniu nawyków sprzyjających osiągnięciu dobrostanu psychicznego, poczuciu sprawstwa i poprawie jakości życia.

PSYCHOLOGIA CIĄŻY I POŁOGU

Psychologiczna pomoc okołoporodowa obejmuje wsparcie w czasie ciąży, porodu i połogu. Jest skierowana do kobiet w okresie okołoporodowym oraz ich partnerów. Zakres tematyczny porady dotyczyć może m.in. wsparcia w obszarze radzenia sobie z emocjami, przechodzenia przez proces zmiany związany z pojawieniem się dziecka, czy radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z odnalezienia się w nowej roli mamy/taty.

PORADNICTWO SEKSUOLOGICZNE

Poradnictwo seksuologiczne skierowane jest do osób, których trudności dotyczą szeroko pojętej sfery seksualności, doświadczających różnego rodzaju problemów lub wątpliwości związanych z tym tematem. Ten rodzaj poradnictwa może mieć charakter jednorazowej konsultacji lub dłuższej terapii seksuologicznej. W konsultacjach mogą wziąć udział osoby indywidualne, jak i pary.