Koncentruje się na udzielaniu rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności wychowawczych, udzielaniu pomocy wychowawcom, a także nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi np. problemy wychowawcze. Celem poradnictwa pedagogicznego jest w szczególności rozwijanie umiejętności wychowawczych i przekazywanie rodzicom/ opiekunom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by jak najlepiej wspierali dziecko w jego rozwoju.

Konsultacje pedagogiczne