Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi (od 1 do 3 spotkań) - tak zwanymi konsultacjami, podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad terapeutyczny. Konsultacje mają na celu poznanie problematyki pacjenta, zapoznanie się z jego objawami i sytuacją życiową, ustalenie celu psychoterapii. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Psycholog dziecięcy to psycholog, który specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami. Może być pomocny wtedy, gdy rodzice/opiekunowie doświadczają problemów wychowawcze z dziećmi, lub gdy w zachowaniu dziecka zaczyna ich coś niepokoić.

Do psychologa dziecięcego można zwrócić się różnymi wątpliwościami i problemami, które dotyczą dzieci - od pytań dotyczących ich rozwoju, przez problemy wychowawcze, rodzinne, szkolne.

Psycholog dziecięcy: - konsultacje całej rodziny - pomoc psychologiczna - terapia problemów i zaburzeń wieku przedszkolnego i szkolnego (tj. lęki, moczenie mimowolne, zaburzenia adaptacyjne, problemy szkolne) - poradnictwo psychologiczno – wychowawcze dla rodziców (ADHD, zaburzenia zachowania) pomoc psychologiczną.

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży

dr Luba Ślódarz psychologi i psychoterapeutka
dr Luba Ślódarz psychologi i psychoterapeutka

dr Luba Ślósarz

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Kamila Bielec

Psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą

Malwina Matuszewska

Psycholog dla młodzieży, terapeutka podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, edukatorka seksualna

Weronika Szlachetko psychoterapeutka
Weronika Szlachetko psychoterapeutka

Weronika Szlachetko

Psycholog specjalizujący się w pracy z dzieci i młodzieżą