Dla dzieci

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi (od 1 do 3 spotkań) - tak zwanymi konsultacjami, podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad terapeutyczny. Konsultacje mają na celu poznanie problematyki pacjenta, zapoznanie się z jego objawami i sytuacją życiową, ustalenie celu psychoterapii. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Psycholog dziecięcy to psycholog, który specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami. Może być pomocny wtedy, gdy rodzice/opiekunowie doświadczają problemów wychowawcze z dziećmi, lub gdy w zachowaniu dziecka zaczyna ich coś niepokoić.

Do psychologa dziecięcego można zwrócić się różnymi wątpliwościami i problemami, które dotyczą dzieci - od pytań dotyczących ich rozwoju, przez problemy wychowawcze, rodzinne, szkolne.

Psycholog dziecięcy: - konsultacje całej rodziny - pomoc psychologiczna - terapia problemów i zaburzeń wieku przedszkolnego i szkolnego (tj. lęki, moczenie mimowolne, zaburzenia adaptacyjne, problemy szkolne) - poradnictwo psychologiczno – wychowawcze dla rodziców (ADHD, zaburzenia zachowania) pomoc psychologiczną.

Konsultacje psychologiczne dla dzieci

Wykwalifikowana kadra psychologów i psychoterapeutów dzieci i młodzieży w Centrum Dobrej Terapii Good Mood oferuje pełne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego młodych pacjentów. Wsparcie psychologa/psychoterapeuty dziecięcego udzielane dzieciom na różnym etapie życia wymaga specjalistycznej wiedzy psychologicznej, a także podejścia dostosowanego do konkretnego przypadków i wieku dziecka. Dlatego psychoterapia dzieci i młodzieży wymaga szczególnego podejścia. Dotyczy stworzenie relacji opartej na zaufaniu do psychoterapeuty, w której młody pacjent będzie czuł się bezpiecznie. Warto pamiętać, że w przypadku psychoterapii dzieci i młodzieży do gabinetu wchodzą nie tylko dzieci/ nastolatki mierzące się z jakimiś trudnościami, ale również ich zmartwieni i zatroskani rodzice/opiekunowie. Z tego powodu psychoterapeuta zaprasza najpierw rodziców, by poznać ich punkt widzenia, a następnie spotyka się z dzieckiem/nastolatkiem, by poznać ich sposób patrzenia na zgłaszany kłopot. Młodsze dzieci: w zależności od problemu, celem psychoterapii może być np. praca nad zmianą w dotychczasowym sposobie funkcjonowania dziecka (tłumienie emocji, agresja, lęki) oraz opracowanie skutecznych metod komunikacji z nim. Młodzież: terapia może służyć np. pracy nad samoświadomością młodego pacjenta, jego poczuciem własnej wartości. Jest wsparciem dla niego i jego rodziców w trudnym dla nich czasie dorastania.

Psychoterapia dzieci

i młodzieży

Koncentruje się na udzielaniu rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności wychowawczych, udzielaniu pomocy wychowawcom, a także nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi np. problemy wychowawcze. Celem poradnictwa pedagogicznego jest w szczególności rozwijanie umiejętności wychowawczych i przekazywanie rodzicom/ opiekunom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by jak najlepiej wspierali dziecko w jego rozwoju.

Konsultacje pedagogiczne

Logopeda Good Mood koncentruje się na udzielaniu rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności wychowawczych, udzielaniu pomocy wychowawcom, a także nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi np. problemy wychowawcze. Celem poradnictwa pedagogicznego jest w szczególności rozwijanie umiejętności wychowawczych i przekazywanie rodzicom/ opiekunom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by jak najlepiej wspierali dziecko w jego rozwoju.

Logopeda i neurologopeda

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

Biofeedback dzieci

i młodzieży

Trening umiejętności społecznych

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usług, skontaktuj się z nami.